Velkommen til Lunner Produkter AS

En tiltaksbedrift som sysselsetter mennesker som ikke uten videre kan benytte seg av det ordinære arbeidsmarkedet.

Visjon:

Økt livskvalitet og personlig utvikling

Vår produksjon er allsidig, noe som gjør at vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver innen flere felter.

Snarvei til:

Lupro Avisen
Aid & Development
Egne produkter
Våre tjenester
Nyheter
Lunner Gjenvinningsstasjon - åpningstider

Arbeidsinkludering

Produkter og tjenester